Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα AstronoMine!

Ένα ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα αφιερωμένο στην αύξηση του ενδιαφέροντος για την αστρονομία μεταξύ των μικρών μαθητών και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Check the AstronoMine Teachers' Manual

Check the AstronoMine Minecraft Worlds

Ποιοι είμαστε

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από έξι εταίρους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρος, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία).


Η δομή του περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους βασικών ενδιαφερομένων και μια ποικιλία επαγγελματιών.

Τι προσφέρουμε

Ο στόχος του AstronoMine είναι να αυξήσει το ενδιαφέρον για την αστρονομία μεταξύ των νέων μαθητών και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Για το λόγο αυτό, το έργο έχει δημιουργήσει μια ποικιλία εργαλείων, τα οποία στοχεύουν στην προώθηση της εκπαίδευσης στην αστρονομία και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων, που σχετίζονται με θέματα STEM

Newsletter

Search